Keuring

De duikmedische keuring bestaat uit een aantal onderdelen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.

De vragenlijst (vanaf deze site te downloaden) wordt met u besproken.
Gesprek_th
Op eventuele medische problemen wordt ingegaan, en waar nodig naar een oplossing gezocht. Daarnaast kan er in overleg met uw behandelend (huis) arts bijvoorbeeld medicatie aangepast worden, zodat duiken toch mogelijk kan blijken. Bovendien kan het voorkomen dat u verwezen wordt naar een duikmedische collega voor specialistisch onderzoek.
 
Het lichamelijk onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
 
- Uw trommelvliezen worden geïnspecteerd.
oor_th

- Er vindt een longfunctieonderzoek plaats.
blazen_th

- Er wordt er naar uw hart en longen geluisterd.
Longen_th

- Er vindt er neurologisch onderzoek plaats.
knie_th

- Uw bloeddruk wordt gemeten.
bloeddruk_th

- Op indicatie zal urine onderzoek gedaan worden.

- Ook wordt de BMI (getal over verhouding lichaamsgewicht en lengte) bepaald. Hierbij wordt uitgelegd wat de betekenis hiervan is voor uw gezondheid.


Alle testuitslagen worden met u besproken waarbij ook de tijd wordt genomen om de betekenis van de getallen met u te bespreken.
Een inspanningstest kunt u voorafgaand aan de duikkeuring doen, zoals een zwemtest:
200 meter zwemmen of snorkelen binnen 5 minuten.

 
 
Kort samengevat in medische termen vindt het volgende plaats:
Zeer zorgvuldige anamnese, Algemeen lichamelijk onderzoek:
- Auscultatie hart/longen
- Bloeddrukmeting
- KNO onderzoek: oorspiegelen   
- Urinetest: albumine en glucose (op indicatie) 
- Oriënterend neurologisch onderzoek
- Eenvoudige spirometrie (VC en FEV1) 
- Een inspanningstest
 
Aanvullend kan ook een hartfilm (ECG) gemaakt worden, en/of bloedafname gedaan worden, dit hoort niet bij de standaard richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.