Medisch geheim

Alle informatie die u mij verstrekt is onderhevig aan het medisch beroepsgeheim.
Dit houdt in dat ik alleen met uw schriftelijke toestemming medische informatie kan overleggen met uw behandelend arts en/of collegae keuringsartsen.